środa, 12 czerwca 2024

Zebranie wiejskie w Ochli.

 Dnia 20 czerwca 2024 r. w świetlicy sołeckiej przy ul. Ochla - Św. Jadwigi Śląskiej 1 

odbędzie się zebranie wiejskie. 

Początek o godz. 18.00.

Proponowany porządek zebrania:
  1. sprawozdanie z działalności statutowej za okres kadencji;
  2. dyskusję nad sprawozdaniem;
  3. powołanie komisji skrutacyjnej;
  4. zgłaszanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej;
  5. przeprowadzenie tajnego głosowania;
  6. ogłoszenie wyników wyborów.

Link do informacji na BIP UMZG.

poniedziałek, 8 kwietnia 2024

Wyniki wyborów.

 Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które oddały na mnie głos 😀

 259 głosów (185 w Ochli i 74 z innych terenów Dzielnicy) niestety nie wystarczą by uzyskać mandat radnego, tym bardziej że KWW Adam Hreszczyk nie przekroczył 5% poparcia, co wg metody d'Hondta wyklucza startujących z jego list, z udziału w podziale mandatów.  

środa, 3 kwietnia 2024

 Kandyduję do Rady Miasta Zielona Góra z okręgu 3.

Co zamierzam robić jako radny: https://kwwah.pl/nasz-program/
Kandyduję do Rady Miasta😃😎 ponieważ bycie radnym Dzielnicy nie pozwala na normalne działanie dla dobra mieszkańców. Uchwały miejskie są tam tylko opiniowane, a wszelkie autorskie wnioski uchwał skutecznie torpedowane (aczkolwiek i tak nie byłyby wiążące dla Rady Miasta) 😡. Niemniej udało mi się jako dzielnicowemu radnemu z Ochli i Jeleniowa zrobić przez te 5 ostatnich lat wiele (część zaś spraw jest jeszcze w toku) 💪, mimo obstrukcji urzędów w czasie obowiązywania pandemii, mimo największej od dwóch dekad inflacji, mimo niewielkich do dyspozycji środków finansowych i to jeszcze blokowanych przez prezydenta. Były to setki godzin, czasami mrówczej pracy, z której nie da się zrobić selfi, by się nią publicznie pochwalić 😉. O niektórych sprawach pisałem na moim blogu, o wielu wiedzą tylko Ci, którzy się do mnie z danym problemem zwracali, albo też wiedzą o tym miejscy urzędnicy, którzy w poszczególne sprawy byli zaangażowani. Trudno bym w blogu, czy na fb pisał o wszystkim co robiłem, bo to też wymaga czasu. W tym miejscu chciałbym podziękować 🌷 przede wszystkim Pani sołtys Dorocie Bojar, za te 5 lat współpracy, gdzie w przeważającej większości spraw byliśmy zgodni, często też wykonywaliśmy je wspólnie (aczkolwiek ja częściej przeliczałem środki, robiłem analizy, redagowałem wnioski i doglądałem technicznie inwestycji, zaś ona więcej swojego zaangażowania kładła na organizację imprez, czy obsługę bieżących spraw sołeckich). Gdyby Miastem nie rządził patologiczny układ, można było zrobić znacznie więcej i jednocześnie z mniejszym nakładem pracy. Układ ten można rozbić ⚡️poprzez zmiany obowiązującego prawa samorządowego w Polsce (na co nie mam wpływu), ale też i wymieniając skład Rady Miejskiej i wprowadzając do niej nowe, lepsze standardy funkcjonowania. Nie mam pieniędzy na profesjonalną kampanię, czy choćby zasypanie okręgu banerami, plakatami i ulotkami; jako kandydat niezależny i bezpartyjny mam też bardzo ograniczone możliwości dostania się do lokalnych mediów. Na dodatek blokują mnie teraz na niektórych zielonogórskich grupach fb, i to nie tylko tych związanych z prezydentem Kubickim, ale także partyjnych. Robią to mimo, że ich kandydaci mają tysiące banerów, plakatów i ulotek oraz co chwilę widać ich w mediach😂.
Jako Radny Miasta chcę się zająć przede wszystkim ustanowieniem umocowanego w Statucie Miasta stałego rokrocznie odnawialnego Funduszu Inwestycyjnego dla Dzielnicy Nowe Miasto w wysokości 3% uzyskanych za rok wcześniejszy dochodów Miasta. Gdyby ten dokładnie przeliczony i zainicjowany przeze mnie jeszcze w 2019 r. pomysł, wnioskowany z grupą radnych dzielnicy (niestety nie wszyscy to poparli), nie był wtedy przez ludzi prezydenta Kubickiego pogrzebany, to w bieżącym roku mielibyśmy do podziału widniejące na moim banerze 35 mln zł, zaś w 2025 r. już ok. 39 mln. Ale to nadal może zostać zrealizowane. Z tych pieniędzy rok do roku budowalibyśmy drogi, oświetlenie, odwodnienie itp. Oczywiście mam też wiele innych postulatów, które zawarte zostały w programie KWW Adam Hreszczyk, i które chciałbym jako radny miejski realizować. Zapraszam do zapoznania się z nimi na: https://kwwah.pl/nasz-program/ (to tylko kilka minut). Natomiast osoby, które mnie nie znają, zapraszam dodatkowo na stronę z informacjami o mnie: https://kwwah.pl/pawel-szymon-towpik/ oraz na mój blog radnego dzielnicy: www.naszaochla.zgora.pl
Proszę o Twój głos 7 kwietnia.
Będę także wdzięczny za udostępnienie niniejszego posta.
Obszar kandydowania obejmuje Dzielnicę Nowe Miasto oraz część tzw. starej Zielonej Góry, a dokładnie sołectwa: Drzonków, Kiełpin, Jany , Jarogniewie, Jeleniów, Krępa, Łężyca (część sołectwa od ul. Różanej i dalej w kierunku północnym), Ługowo, Marzęcin, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Stożne, Sucha, Zatonie, Zawada; a także Osiedle Kaszubskie, Osiedle Mazurskie, Osiedle Warmińskie i południowo-wschodnia część Jędrzychowa (ulice: Henryka Arctowskiego, Augustowska, Bałtycka, Barcikowice, Boczna, Bolka i Lolka, Bosmańska, Calineczki, Aleksandra Czekanowskiego, Jana Czerskiego, Ignacego Domeyki, Dożynkowa, Fregatowa, Gdyńska, Giżycka, Graniczna, Janusza Groszkowskiego, Helska, Jana Heweliusza, Leopolda Infelda, Jasia i Małgosi, Jeleniów, Jędrzychowska, Kapitańska, Kętrzyńska, Roberta Kocha, Kolejowa, Kopciuszka, Krasnoludków, Królewny Śnieżki, Kubusia Puchatka, Ignacego Łukaszewicza, Misia Uszatka, Mokra, Mrągowska, Gabriela Narutowicza, Alfreda Nobla, Okrężna, Karola Olszewskiego, Olsztyńska, Osiedle Kaszubskie, Pinokia, Piotrusia Pana, Plonowa, Pucka, Róży Wiatrów, Rybacka, Wacława Sierpińskiego, Siewna, Sopocka, Pawła Strzeleckiego, Studzienna, Suwalska, Szantowa, Szmaragdowa, Sztormowa, Trójmiejska, Jędrzeja Śniadeckiego, Urodzajna, Warzywna, Wierzbowa, Zygmunta Wróblewskiego, Zbożowa, Zielna, Złotej Rybki, Żeglarska).

piątek, 22 marca 2024

      Dnia 21 marca 2024 r. o godz. 14.00 w zielonogórskim Ratuszu, odbyła się LXXII zwyczajna sesja Rady Dzielnicy. Rozpatrywanych było 23 uchwały. Wśród nich było szesnaście uchwał dotyczących Ochli. Pięć miesięcy temu złożyłem razem z p. sołtys wniosek o przekwalifikowanie kategorii kilkudziesięciu dróg w Ochli na drogi gminne, by ich kategoria nie blokowała możliwości pozyskania na ich utwardzenie pieniędzy z ewentualnych dofinansowań rządowych. Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Urząd Miasta przedstawił do zmiany część z nich. Poniżej ich lista wg podjętych uchwał. Oczywiście część ulic została już przekształcona wcześniej, np.: Osiedlowa, Akacjowa, Dębowa, Grzybowa, czy Sadowa...
poniedziałek, 18 marca 2024

piątek, 1 marca 2024

Zapraszamy na Dzień Kobiet z pokazem mody.

Tegoroczne spotkanie sołeckie z okazji Dnia Kobiet, ubogaci mini pokaz mody zorganizowany przez profesjonalną projektantkę i mieszkankę Ochli, Panią Agatę Radwańską-Kisielewską z Blue Crystal.

 

czwartek, 29 lutego 2024

Raz jeszcze zestawienie funduszu przyłączeniowego.

 

Poniżej zestawienie wydatków nieistniejącego już ochlańskiego funduszu integracyjnego z lat 2015-2019.

I taka jeszcze uwaga, byśmy postrzegali rzeczywistość nie w oparciu o slogany i emocje, tylko o prostą matematykę. Powierzchnia dróg w północno-zachodniej Ochli, których nie mogliśmy zbudować ze względu na brak środków finansowych oraz konieczność odwodnienia miała wynieść 18.480 m2 zaś ich łączny koszt wyliczono w 2019 r. (włącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej, nadzorem inwestycyjnym itp.) na 10,5 mln zł (bez kosztu kolektora odwadniającego). Z tego wynika, że koszt 1 m2 = 568 zł brutto. Koszt przychodni w kwocie 2,3767 mln zł dawałby 4184 m2 dróg, czyli przy 5 m ich szerokości starczyłoby tego na ok. 837 mb drogi. Czy prezydent Kubicki i radny Górski mówiąc, że Ochla nie ma dróg bo wybudowała przychodnię, uważają, że w naszym sołectwie jest tylko niespełna kilometr osiedlowych dróg? Jak można tak mówić, jednocześnie zasilając teraz kwotą 2,7 mln remont i rozbudowę przychodni w Starym Kisielinie, na czym promowany jest radny miejski Mariusz Rosik, niegdyś reprezentujący PO, obecnie startujący z list p. Kubickiego. I oczywiście nie mam tu żalu, że Miasto finansuje przychodnię w Kisielinie, wręcz przeciwnie, bo my w Ochli już w 2015 r. wiedzieliśmy, że struktura społeczeństwa się zmienia, jest więcej ludzi starszych, a mniej dzieci, zaś dostęp do lekarza czasowo się wydłuża, więc własna przychodnia o kilka kroków od domu, posłużyć może wszystkim mieszkańcom, a na pewno będzie dużym udogodnieniem dla osób starszych i matek z dziećmi. A jeśli tak, to Ochla będzie bardziej przyjaznym miejscem do życia i do posiadania dzieci, będą osiedlać się tu nowi młodzi mieszkańcy, a dzięki zwiększanym przez nich przychodom podatkowym, będą mogły być realizowane inne nasze potrzeby (choćby te odwodnieniowe, drogowe, chodnikowe, oświetleniowe itd.). To jest właśnie prawdziwy rozwój, powinniśmy być z tego dumni, że się nam udało i powinniśmy o to dbać. Nie zasługujemy, by za to nas pomawiano i karano...