wtorek, 19 marca 2019

Struktura wiekowa mieszkańców Ochli, Jeleniowa i nie tylko...

   Dnia 25 lutego b.r. złożyłem Zapytanie w sprawie struktury wiekowej i współczynników demograficznych mieszkańców Dzielnicy Nowe Miasto, ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Ochla, Jeleniów, Kiełpin, Jarogniewie i Barcikowice Małe. Chodziło mi o zasięgnięcie informacji na temat ilości mieszkańców w danym przedziale wiekowym oraz ilości urodzeń, małżeństw i zgonów w latach 2014-2018, by ustalić tendencje demograficzne. Wiedza z tego zakresu jest pomocna w planowaniu różnych inicjatyw skierowanych do mieszkańców całej dzielnicy, jak i wybranych miejscowości (szczególnie miałem tu na myśli Ochlę i Jeleniów oraz pozostałe wsie, z których dzieci uczęszczają do szkoły w Ochli), a także dla właściwego opiniowania niektórych projektów uchwał. 


Pod niniejszym linkiem znajdziecie Państwo odpowiedź władz Dzielnicy na moje zapytanie, jeśli chodzi o strukturę wiekową. Danych na temat urodzeń, małżeństw i zgonów niestety nie otrzymałem.

Ponieważ w udzielonej mi odpowiedzi nie zsumowano łącznej ilości zameldowanych osób w poszczególnych sołectwach, wartości te podaję poniżej:

- Dzielnica Nowe Miasto: 21447 osób
- Ochla: 2245 osób
- Jeleniów: 180 osób
- Kiełpin: 183 osoby
- Jarogniewice: 286 osób
- Barcikowice:  223 osoby

Są to dane według stanu na dzień 5 marca 2019 r.

Fot. pixelby.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz, ukaże się on, po jego zatwierdzeniu przez moderatora.